Đăng nhập Đăng ký

Hướng dẫn thanh toán

Các hình thức thanh toán mua thẻ tra cứu tài liệu:

Thanh toán bằng tiền mặt tại Chi cục: sau khi thanh toán quý khách sẽ được cấp thẻ và tài khoản tra cứu tài liệu.
Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
(Tầng 7 - Khu trụ sở khối Nhà nước).
 
Thanh toán qua tài khoản ngân hàng: sau khi chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục quý khách vui lòng gởi mã giao dịch và số tài khoản của quý khách cho Chi cục để Chi cục tiến hành cấp quyền truy cập cho quý khách.
Địa chỉ email:
Số điện thoại:
 
Thông tin tài khoản ngân hàng
 
Chủ tài khoản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai
Số tài khoản:
Chi nhánh: