Đăng nhập Đăng ký

Mỹ công bố “Tài liệu Lầu Năm Góc” về chiến tranh Việt Nam

 

Trung tâm lưu trữ quốc gia Mỹ - Ảnh: AFP

 

Cơ quan lưu trữ quốc gia, nơi lưu trữ khối lượng khổng lồ sách vở và tài liệu lịch sử của Mỹ, tuyên bố những hồ sơ này, đã đến hạn giải mật, sẽ bắt đầu được tiếp cận rộng rãi từ tháng tới tại Thư viện Richard Nixon ở Yorba Linda, California.

Tên gọi chính thức của tài liệu này là “Quan hệ Mỹ - Việt Nam, 1945-1967: Một nghiên cứu do Bộ Quốc phòng chuẩn bị”.

Được xếp loại tuyệt mật, nó nêu chi tiết về sự tham dự chính trị và quân sự ở Mỹ giai đoạn 1945-1967.

Tài liệu được thực hiện tháng 6-1967 dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, người muốn đưa ra một tổng kết toàn diện về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Tài liệu này được coi là sẽ tiết lộ ở một mức độ chưa từng có những chi tiết về tham chiến của Mỹ tại Việt Nam.

Những hồ sơ Lầu Năm Góc đầu tiên được đăng tải trên trang nhất của báo New York Times năm 1971, gây ra xôn xao lớn trong dư luận thời đó.

New York Times nhận được hồ sơ này từ Daniel Ellsberg, lúc đó là một nhà phân tích quân sự làm việc cho Lầu Năm Góc.