Đăng nhập Đăng ký

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ NĂM 2017

 

        Sáng ngày 18/01/2018, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Ngô Minh Dũng - Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ cùng với Ban Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục.

(Ông Ngô Minh Dũng, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Hội nghị)

        Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo Chi cục, bà Nguyễn Thị Quỳ – Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác cơ quan năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2017; chăm lo đời sống, bảo vệ vệ quyền và lợi ích hợp pháp, động viên, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trong Chi cục phát huy quyền làm chủ và trí tuệ tập thể, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện chỉ đạo, đẩy mạnh và đổi mới công tác quản lý, nâng cao toàn diện chất lượng công chức, viên chức tạo tiền đề tốt để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

(Bà Nguyễn Thị Quỳ – Phó Chi cục trưởng thông qua báo cáo kết quả công tác cơ quan năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018)

       Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, bà Phan Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn bộ phận báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017.

(Bà Phan Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Công đoàn bộ phận thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017)

        Ngoài ra, toàn thể công chức, viên chức cũng đã nghe báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo thu, chi tài chính năm 2017 của Chi cục. Hội nghị đã tiến hành thảo luận công khai, dân chủ tất cả các văn kiện nói trên.

(Ông Võ Minh Thiện – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thông qua báo cáo hoạt độngnăm 2017 của BTTND)

(Bà Hà Ngọc Quý – Kế toán Chi cục thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2017)

       Ông Trần Quan San – Phó Chi cục trưởng đã công bố quyết định và khen thưởng đối với tập thể các Phòng thuộc Chi cục đạt thành tích trong năm 2017.

(Đại diện 03 phòng chuyên môn thuộc Chi cục nhận Quyết định khen thưởng)

       Bà Phan Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Công đoàn bộ phận đã phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục Văn thư – Lưu trữ; kêu gọi tất cả công chức, viên chức, người lao động phát huy những thành tích trong năm qua, phấn đấu và cố gắng nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm xây dựng Chi cục Văn thư – Lưu trữ ngày càng phát triển.

       Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2018 nhằm phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể như sau:

        - Tập thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018;

        - Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: với tỷ lệ từ 95 - 100 %;

        - Chiến sĩ thi đua cơ sở đạt tỷ lệ 15 % tổng số lao động tiên tiến;

        - Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Công đoàn vững mạnh; Chi đoàn vững mạnh;

        - Đoàn viên công đoàn đạt đoàn viên nòng cốt: 85 – 90%;

       - Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo quy định;

        - Tổ chức khám sức khỏe và tổ chức 01 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm cho công chức, viên chức.

       Kết luận Hội nghị, ông Ngô Minh Dũng đã ghi nhận, biểu dương và đề nghị công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

       Hội nghị công chức, viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ năm 2017 đã kết thúc trong không khí vui tươi, đoàn kết và toàn thể công chức, viên chức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2017, xây dựng Chi cục Văn thư – Lưu trữ ngày càng vững mạnh./.

Hoàng Thị Mỹ Dung

Các tin khác: