Đăng nhập Đăng ký

Tin nổi bật

BUỔI HỌP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LƯU TRỮ VIỆT NAM (03/01/1946 – 03/01/2021) VÀ TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP VĂN THƯ, LƯU TRỮ”

Sáng ngày 31/12/2020, tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2021) và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” cho 62 công chức, viên chức, nhân viên tại các đơn vị, địa phương vì đã có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp văn thư, lưu trữ tại tỉnh Đồng Nai.

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG BỔ SUNG KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2020

Chiều ngày 04/12/2020, tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bế giảng và cấp giấy chứng nhận cho 79 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2020.

Tin tức

BUỔI HỌP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LƯU TRỮ VIỆT NAM (03/01/1946 – 03/01/2021) VÀ TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP VĂN THƯ, LƯU TRỮ” Sáng ngày 31/12/2020, tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2021) và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ” cho 62 công chức, viên chức, nhân viên tại các đơn vị, địa phương vì đã có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp văn thư, lưu trữ tại tỉnh Đồng Nai.

Sưu tập tài liệu quý hiếm

Tin tức về tài liệu cổ Một trong những đột phá quan trọng của nhân loại chính là việc ghi chép lại. Nhờ điều này, giúp con người có thể tìm ra những cánh cửa mới, đầy bí ẩn và thú vị. Những tài liệu cổ bao gồm: